مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 13:00 روز 21 فروردین تا ساعت 09:00 روز 23 فروردین

(این مرسولات 23 ام ارسال شده بودند که به دلیل قطعی سیستم پست بارکد آنها با یک روز تأخیر صادر شد)

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک زیر شوید:

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

1773420102400044800057119 اروميهکوثر زماني
2773420102400032520057119 اروميهشهرام نجفي
3773420102400052770008119 اصفهانمريم جهانبخش
4773420102400028850008119 اصفهانحسنا ترابي
5773420102400043720686119 اليگودرزعطيه قلي
6773420102400046950473119 اميرکلافاطمه سليماني
7773420102400029920006119 اهوازفرخ نيا
8773420102400026700006119 اهوازسارا صلواتي
9773420102400025625358119 ايلخچيفاطمه حسيني
10773420102400045870635119 بندرماهشهرهمادخت بنايي
11773420102400011200635119 بندرماهشهرحديث بخشنده
12773420102400006450485119 بهشهرمحبوبه ملک   محمدي
13773420102400004300339119 پاکدشتاکرم مرادي
14773420102400048103761119 پرندرقيه نخستين
15773420102400015500005119 تبريزحميده نوروزي
16773420102400014420468119 تنکابنزينب نعيم   اميني
17773420102400051700000119 تهرانفاطمه پيريايي
18773420102400050620000119 تهراننازنين پرتو
19773420102400040500000119 تهرانشيرين اخوان
20773420102400038970000119 تهراننسيم حسينمردي
21773420102400024550000119 تهرانکيانا بلوريان
22773420102400023470000119 تهرانلاريسا سودائي
23773420102400020250000119 تهرانمريم ميرزاده
24773420102400019800000119 تهرانکمالي
25773420102400009670000119 تهرانشيرين فراهي
26773420102400008600000119 تهرانداريوش علي   بخشي
27773420102400005370000119 تهرانمريم اختري
28773420102400002150000119 تهرانفاطمه غفوري
29773420102400054920786119 جيرفتطاهره رئيسي
30773420102400007520997119 چابهارمرضيه ميرشکار
31773420102400021320466119 چالوسمحدثه خردمند
32773420102400036820469119 رامسرسپيده قاسم   نژاد
33773420102400047020077119 رفسنجانليلا محمديان
34773420102400034670098119 زاهدانزهره حسين زاده
35773420102400016570045119 زنجانزهرا شهبازي
36773420102400033600547119 سرابنسيم آبانگاه
37773420102400017650066119 سنندجمحمدجواد صفي   پور
38773420102400030370078119 سيرجانمريم اسطوري
39773420102400003220083119 شاهين شهرمهرناز مفتاحي
40773420102400041570007119 شيراز-فارسحميدرضا فتحي
41773420102400013350007119 شيراز-فارسآناهيتا اسمعيل   زاده
42773420102400055000946119 شيروانسودابه امان   زاده
43773420102400010120436119 صومعه سرارضا جعفري
44773420102400031450666119 قروهمهسا صالحي
45773420102400037900947119 قوچانعليه حميدي
46773420102400039050003119 کرجهديه فسخودي
47773420102400018720003119 کرجمرضيه تقي خاني
48773420102400012270003119 کرجفرزانه زمانلو
49773420102400053850076119 کرمانحسين ميرزايي
50773420102400027776455119 گتوندمجتبي زماني
51773420102400056070009127 مشهدرمضاني
52773420102400049170009119 مشهدبهاره قاسمي
53773420102400042650009119 مشهدزهرا قرباني
54773420102400035750465119 نوشهرحميد تيرگري
55773420102400022400759119 ياسوجحسيني

1. اگر اسم خودتان را نمی توانید پیدا کنید، یا اگر سامانه اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی دهد و یا اشتباه نمایش می دهد، حتما از طریق پشتیبانی (واتساپ) پیام بدهید تا پیگیری کنیم. 

2. بابت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات، مسئولیت کاملاً متوجه شرکت ملی پست بوده و به جز ثبت شکایت در سامانه ی پست و صبر، اقدام دیگری نمی توان انجام داد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این مطلب را در قسمت "رویه ارسال سفارش" متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید.

3. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما می‌خواهد که خودتان به اداره پست منطقه مراجعه کنید و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن سفارش و دریافت وجه وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

4. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.