مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 23:25 روز 20 فروردین تا ساعت 13:00 روز 21 فروردین

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک زیر شوید:

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

1773420102300216600057119 اروميهظفرخواه
2773420102300207553168619 اندیشهمهتاب
3773420102300215520665119 بيجارعاطفه حسيني
4773420102300210150097119 بيرجندمريم قاضي زاده
5773420102300221350000119 تهرانرويا جلالي پور
6773420102300220270000119 تهرانمريم اکرمي
7773420102300217670000119 تهرانجواد محبت پور
8773420102300213370000119 تهراننعيمي
9773420102300206470000119 تهرانعلي حسيني
10773420102300204320000119 تهراننوري سعيد
11773420102300201100658119 تويسرکانعباس توکلي
12773420102300224570068119 خرم   آباد-لرستاننسرين کرد   عليوند
13773420102300212300646119 دزفولفرشته نوراني
14773420102300198670698119 دهلرانزهره کرمي
15773420102300209700077119 رفسنجانمحمودي
16773420102300214457467119 زاهدشهرجوکار
17773420102300208620048119 ساريريحانه شکري
18773420102300223500007119 شيراز-فارسمسعود ذاکر مهر
19773420102300211220007119 شيراز-فارسکدخدايي
20773420102300200020007119 شيراز-فارسآمنه تقي نژاد
21773420102300222420003119 کرجمريم جاويد
22773420102300218750003119 کرجمرضيه راضي
23773420102300202170067119 کرمانشاهنسرين مهرابي
24773420102300219820438119 ماسالهانيه مرادي
25773420102300203250009119 مشهدزهره غنيمت دان
26773420102300205400657119 ملايرفريده ملکي
27773420102300199750576119 نقدهحسين پورمند

1. اگر اسم خودتان را نمی توانید پیدا کنید، یا اگر سامانه اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی دهد و یا اشتباه نمایش می دهد، حتما از طریق پشتیبانی (واتساپ) پیام بدهید تا پیگیری کنیم. 

2. بابت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات، مسئولیت کاملاً متوجه شرکت ملی پست بوده و به جز ثبت شکایت در سامانه ی پست و صبر، اقدام دیگری نمی توان انجام داد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این مطلب را در قسمت "رویه ارسال سفارش" متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید.

3. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما می‌خواهد که خودتان به اداره پست منطقه مراجعه کنید و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن سفارش و دریافت وجه وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

4. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.