مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 09:00 روز 18 فروردین تا ساعت 23:25 روز 20 فروردین

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک زیر شوید:

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

1773420102100286220038119 اراکعارفه خسرو   بيگي
2773420102100302000033119 اسلام شهرسولماز
3773420102100335600008119 اصفهانمنيره تقيار
4773420102100309520008119 اصفهانامين رجايي
5773420102100294200008119 اصفهانشيدا صديقي
6773420102100289450008119 اصفهانفاطمه موسوي
7773420102100336676373119 اميديهبيدخت بهبهاني
8773420102100277170006119 اهواززهره محبي
9773420102100297420459119 آب برعلي جعفري
10773420102100290900739119 آبادهمعصومه کيخاني
11773420102100325470444119 آستانه اشرفيهصاحبه جعفري
12773420102100282920047119 بابلزهرا عباسپور
13773420102100246720047119 بابلمريم شاطري
14773420102100337750094119 بجنوردمهسا ضميري
15773420102100298500094119 بجنوردمريم رضايي
16773420102100313200887119 بروجنسوگند رجبي
17773420102100279320796119 بستکايمانه   شريفيان
18773420102100274950978119 بشرويهزهره جهانيان
19773420102100252550555119 بنابمجتبي باقري
20773420102100301920043119 بندرانزليسميرا بهمني
21773420102100324400079119 بندرعباسعابدين فراقي
22773420102100265900079119 بندرعباسفاطمه ولي   زاده
23773420102100331300753119 بندرگناوهمهرداد ليراوي
24773420102100276100753119 بندرگناوهليراوي
25773420102100308450635119 بندرماهشهرفاطمه دلاوري
26773420102100306300665119 بيجاررنجبر
27773420102100253620097119 بيرجنداعظم طوراني
28773420102100256850468119 تنکابناحمد حياتي
29773420102100339900000119 تهرانفاطمه سادات   مير طالبي
30773420102100322250000119 تهراناکرم جباري
31773420102100316420000119 تهرانزهرا شجاعي
32773420102100299570000119 تهرانميرباقري
33773420102100296350000119 تهرانسعيد ديال   آبادي
34773420102100295270000119 تهرانبهجت مهرابي
35773420102100264820000119 تهرانسما روشن
36773420102100263750000119 تهرانسارا کشاورزي
37773420102100262670000119 تهرانطناز قائم   پناه
38773420102100258000000119 تهرانمليکا ملک پور
39773420102100255770000119 تهرانمعصومه محمدي
40773420102100254700000119 تهرانفريال يار   احمدي
41773420102100251470000119 تهرانشيوا الاديني
42773420102100249950000119 تهرانسلما سالم
43773420102100318570853119 تيرانفاطمه مهدوي
44773420102100333450477119 جويبارسميه نقيبي
45773420102100323320466119 چالوسانيسه عليپور
46773420102100291974339119 خشکبيجارمهدي خورسندي
47773420102100250400084119 خميني شهرزهرا نوروزي
48773420102100284070646119 دزفولسينايي سيده   فرزانه
49773420102100248870646119 دزفولنهال ابراهيمي
50773420102100312120864119 دهاقانرضا مسعودي
51773420102100273870758119 دوگنبدانفرج الله عربي
52773420102100320104384119 رضوانشهر-گيلانزهرا قسمت پور
53773420102100247800098119 زاهدانبراهوئي
54773420102100271720478119 زير آبسيد هاشم   حسيني
55773420102100315350035119 سمنانفاطمه کاشفي
56773420102100327620066119 سنندجآمنه اندايشگر
57773420102100321170083119 شاهين شهرليلا اعراب
58773420102100303070083119 شاهين شهرمرجان فصيحي
59773420102100268120775119 شهربابکربابه امير   کافي
60773420102100269200086119 شهرضاالهام براهيمي
61773420102100314270335119 شهریارگودرزي
62773420102100329770007119 شيراز-فارسناهيد شريفي
63773420102100292050007119 شيراز-فارسسيدع فاطمه   فقيه
64773420102100275020007119 شيراز-فارسمفتاحي
65773420102100257920007119 شيراز-فارسريحانه احمدي
66773420102100272800436119 صومعه سراشيدا آذرنيو
67773420102100281850476119 قائم شهرساناز عليپور
68773420102100261600476119 قائم شهرفاطمه قرباني
69773420102100326557884119 قلعه گنجسجاد راهپيما
70773420102100311050037119 قمپويا جعفري
71773420102100285150037119 قمنگار نيازمند
72773420102100283000037119 قممبينا شمسي
73773420102100266977476019 قيرمريم مرتضوي
74773420102100280770087119 کاشانشهره سلطاني
75773420102100334520003119 کرجليلا اصغري
76773420102100307370003119 کرجفاطمه بتولي
77773420102100293120003119 کرجزينب خوئيني
78773420102100330220447119 لنگرودفرزانه بهمن   پور
79773420102100310973177619 مشکين دشتپريسا قنبري
80773420102100270653177619 مشکين دشتمريم قلي زاده
81773420102100287300566119 مشگين شهررضا تبريزي .
82773420102100338820009119 مشهدم يوسف نژاد
83773420102100319650009119 مشهدسيدي نژاد
84773420102100288370009119 مشهدزهره غنيمت   دان
85773420102100278250009119 مشهدراضيه عطاري
86773420102100305223169119 ملاردزهرا جمور
87773420102100300850898119 مهريزوحيده سوهاني
88773420102100304150597119 مياندوآبالهام سفيدي
89773420102100260520085119 نجف آبادزهرا يزداني
90773420102100328700465119 نوشهرجعفر زاده
91773420102100317500543119 هاديشهرسکينه محسني
92773420102100245650065127 همدانسينا
93773420102100259076359119 هنديجانليلا بهمئي
94773420102100267050089119 يزدمحمد صالح ني   ساز

1. اگر اسم خودتان را نمی توانید پیدا کنید، یا اگر سامانه اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی دهد و یا اشتباه نمایش می دهد، حتما از طریق پشتیبانی (واتساپ) پیام بدهید تا پیگیری کنیم. 

2. بابت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات، مسئولیت کاملاً متوجه شرکت ملی پست بوده و به جز ثبت شکایت در سامانه ی پست و صبر، اقدام دیگری نمی توان انجام داد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این مطلب را در قسمت "رویه ارسال سفارش" متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید.

3. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما می‌خواهد که خودتان به اداره پست منطقه مراجعه کنید و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن سفارش و دریافت وجه وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

4. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.