مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 07:30 روز 11 فروردین تا ساعت 06:00 روز 14 فروردین

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک زیر شوید:

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

1773420101500213550038119 اراکصفري
2773420101500286650008119 اصفهانمهناز جعفري
3773420101500175370008119 اصفهانمارال مظاهري
4773420101500295704495119 املشسودابه   قنبريان
5773420101500253050639119 ايذهنسترن بويري
6773420101500188720693119 ايلامسيروان شيخي
7773420101500241770063119 آباداننرگس مرجان
8773420101500215708476119 باغ بهادرانخسرويان
9773420101500290320094119 بجنوردشکوفه اديب   پور
10773420101500236020094119 بجنوردفرهاد جهانيان
11773420101500183350094119 بجنوردفرشته طالب   زاده
12773420101500276520766119 بمطيبه بهرامي
13773420101500250820555119 بنابمجتبي باقري
14773420101500292470753119 بندرگناوهمهسا عبدالهي
15773420101500187650636119 بهبهاناحمد الهي
16773420101500225827391119 بهمنمرضيه منصوري
17773420101500288800075119 بوشهرحميد مهر پويا
18773420101500224750075119 بوشهرميعاد شادکام
19773420101500184421658119 پردیسشهره کرماني
20773420101500220450005119 تبريزمريم فتحي
21773420101500172150005119 تبريزفائزه
22773420101500252970468119 تنکابنشعيب مرزبان
23773420101500179670468119 تنکابنصديقه منصور   کيائي
24773420101500284500000119 تهرانمهرسا ذبيحي
25773420101500279750000119 تهرانمعصومه محمدي
26773420101500275450000119 تهرانمير باقري
27773420101500273300000119 تهرانالهام بخشي
28773420101500271150000119 تهراننظري
29773420101500269620000119 تهرانسميه تاهباز
30773420101500255200000119 تهرانمريم حاجي پور
31773420101500246150000119 تهرانوحيد ناطقي
32773420101500245070000119 تهرانفائزه عسکري
33773420101500244000000119 تهرانمعصومه عسگري
34773420101500237100000119 تهراننرگس نصير
35773420101500235950000119 تهرانشيوا الاديني
36773420101500230570000119 تهرانانا زرگريان
37773420101500229120000119 تهرانزهرا شاه   حسيني
38773420101500226900000119 تهرانسحر فيروزه
39773420101500217850000119 تهراناسماعيل صديقي
40773420101500216770000119 تهرانمليحه باقري
41773420101500182270000119 تهرانحسيني نژاد
42773420101500285570074119 جهرممحمد بهبودي
43773420101500270070074119 جهرمزهرا اميني
44773420101500268554487119 چابکسرمريم   ابوالقاسمي
45773420101500205574643119 چمستانمريم محمدي
46773420101500189807939119 حاجي   آباد-هرمزگانجهانگيري
47773420101500283420084119 خميني شهرزهرا نوروزي
48773420101500272220748119 داراب-فارسشهدخت فدايي
49773420101500293550646119 دزفولسرداريان پور
50773420101500248300854119 دهقاکرم يوسفي
51773420101500181200758119 دوگنبدانرضا اسدي
52773420101500221520469119 رامسرعلي قنبري
53773420101500262104656119 رويان-مازندرانسميه پاشا
54773420101500231650181319 ریمريم کاظمي
55773420101500280200986119 زابلمطهره خزايي
56773420101500212470986119 زابلفروغ خليلي
57773420101500176450986119 زابليونس رضايي   کهخا
58773420101500210320098119 زاهدانسمانه محبي
59773420101500204500098119 زاهدانوحيد حيدري
60773420101500260950734119 زرقانپريسا خانبازي
61773420101500223670096119 سبزوارفرح صمدي نژاد
62773420101500219004584119 سجاسمحمد گنج   خانلو
63773420101500277604336119 سنگرپرويز مصيبي
64773420101500274378943119 شاهديهفهيمه عزيزي
65773420101500177520036119 شاهرودنصرتي
66773420101500232720598119 شاهيندژميرزا پور
67773420101500190258837119 شلمزارفاطمه نفري
68773420101500281270533119 شهرجديدسهندپيمان والي
69773420101500287727199119 شهرجديدصدرامريم روستائي
70773420101500191327199119 شهرجديدصدراانديشه انصاري
71773420101500264250335119 شهریارمريم يگانه
72773420101500294620007119 شيراز-فارسسمانه مرحمتي
73773420101500259500007119 شيراز-فارسنگين بلادي
74773420101500202350007119 شيراز-فارسدرنا جوکار
75773420101500186570007119 شيراز-فارسمحمد اسماعيل   آثاري
76773420101500174300007119 شيراز-فارسمهسا صفرپور
77773420101500228050977119 فردوسعاطفه واحدي
78773420101500207723357119 فردوسیهعاطفه رسولي
79773420101500256273165619 فردیسمهدوي
80773420101500267470849119 فولادشهرآمنه فرهادي
81773420101500247229566119 قاسم آبادفرزانه سالار   حسن
82773420101500282350476119 قائم شهرسارا رحيمي   علي آبادي
83773420101500227970476119 قائم شهرمعصومه نيکجو
84773420101500239250034119 قزوينحسين خادم   حقيقيان
85773420101500234870037119 قمزهرا سپهري
86773420101500206650037119 قممرضيه موسوي
87773420101500173220037119 قممحمد مهدي   فلاحت دوست
88773420101500266400003119 کرجهنگامه مهرابي
89773420101500240700003119 کرجآزاده کريمي
90773420101500291400076119 کرمانراد صالحي
91773420101500263170969119 گنابادعلي اکبر نجفي
92773420101500238170044119 لاهيجان-گيلانسحر رضايي
93773420101500178600044119 لاهيجان-گيلانسمانه زابلي
94773420101500257350334119 لواسانسايه زينلي
95773420101500249370334119 لواساننازنين   خدابنده
96773420101500242850334119 لواسانرئوفه فخار
97773420101500211400463119 محمودآباد-مازندرانحميده بابائي
98773420101500258420009119 مشهدسميرا قايني
99773420101500243920009119 مشهدنفيسه رازقي
100773420101500222600009119 مشهدمهناز هراتي   زاده
101773420101500209870009119 مشهدقاسم يوسفي
102773420101500278673169119 ملاردزهرا جمور
103773420101500265320798119 مينابمحمد حيدري
104773420101500208800085119 نجف آبادنگين حافظي
105773420101500201270085119 نجف آبادمنصوره افضل
106773420101500251900659119 نهاوندنرگس ساساني
107773420101500289870735119 نور آباد   (فارس)امين محمودي
108773420101500218920065119 همدانحميده بختياري
109773420101500214620065119 همدانفهيمه سرمدي
110773420101500185500065119 همدانطاهره ساروي
111773420101500203426359119 هنديجانعبوالرسول   احمدي
112773420101500261020337119 ورامینمريم ميراخوري
113773420101500180120759119 ياسوجراضيه کريمي
114773420101500254120089119 يزدفرشته قتوحي
115773420101500233800089119 يزدمينا نياز بخش

1. اگر اسم خودتان را نمی توانید پیدا کنید، یا اگر سامانه اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی دهد و یا اشتباه نمایش می دهد، حتما از طریق پشتیبانی (واتساپ) پیام بدهید تا پیگیری کنیم. 

2. بابت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات، مسئولیت کاملاً متوجه شرکت ملی پست بوده و به جز ثبت شکایت در سامانه ی پست و صبر، اقدام دیگری نمی توان انجام داد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این مطلب را در قسمت "رویه ارسال سفارش" متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید.

3. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما می‌خواهد که خودتان به اداره پست منطقه مراجعه کنید و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن سفارش و دریافت وجه وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

4. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.