مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 06:00 روز 9 فروردین تا ساعت 07:30 روز 11 فروردین

این لیست مربوط به ارسالی های روز پنجشنبه است که بارکد آنها صادر نشده بود

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک زیر شوید:

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

1773420101400027700056119 اردبيلجواد آقايي
2773420101400078400895119 اردکان-يزدفاطمه خادم   عباسي
3773420101400038900895119 اردکان-يزدعاطفه سرافراز
4773420101400021257376119 ارسنجانزهرا نعمت   الهي
5773420101400064970057119 اروميهفاطمه سيواني   راد
6773420101400023400057119 اروميهمحمدرضا محرر
7773420101400063900008119 اصفهانالهه محسن   زاده
8773420101400053770008119 اصفهانمژگان کياني
9773420101400041500008119 اصفهانجواد قاسمي
10773420101400042570545119 اهرليلا نواپور
11773420101400067200006119 اهوازمائده صاحبي
12773420101400054850006119 اهوازفاطمه قنواتي
13773420101400057070344119 آبيکمهيلا زرگر
14773420101400056000046119 آملليلا رحيمي
15773420101400044728143119 بهارستان(اصفهان)فاطمه   محمدخدايي
16773420101400043650005119 تبريزفهيمه منيري
17773420101400047950468119 تنکابنشعيب مرزبان
18773420101400066120000119 تهرانزهرا رفيعي
19773420101400052700000119 تهرانزري کرمي
20773420101400050550000119 تهراننصيبه بامدي
21773420101400048020000119 تهرانکيانا سماواتي
22773420101400045800000119 تهرانفاطمه زماني
23773420101400039970000119 تهرانفاطمه محتشمي
24773420101400037820000119 تهرانمحبوبه   جعفرزاده
25773420101400036750000119 تهرانانسيه جراحي
26773420101400030300000119 تهرانالهام فيروزي
27773420101400029850000119 تهرانفاطمه حبيبي
28773420101400022320000119 تهرانآزاده   ابراهيميان
29773420101400040420658119 تويسرکانعطيه   چراغعليئي
30773420101400051620058119 خويدرنا کهنمويي
31773420101400070800469119 رامسرسپيده قاسم   نژاد
32773420101400072950181319 ریسميرا کريمي
33773420101400049100181319 ریمريم کاظمي
34773420101400073020986119 زابلحسين پودينه   اي
35773420101400065050045119 زنجانسمن بهرامي
36773420101400016500844119 زوارهمريم السادات   کاظمي طبائي
37773420101400034600035119 سمنانفاطمه کاشفي
38773420101400071870066119 سنندجفرنوش   زندکريمي
39773420101400017570083119 شاهين شهرافسانه اميغ
40773420101400024470775119 شهربابکهما مرادي
41773420101400074107199119 شهرجديدصدرااميد فروتن
42773420101400076250007119 شيراز-فارسطوبي طاطي
43773420101400068270007119 شيراز-فارسممتحن
44773420101400035670007119 شيراز-فارسراضيه شريف   زاده
45773420101400028770007119 شيراز-فارسنجلا حسيني
46773420101400026620007119 شيراز-فارسمريم خشنودي
47773420101400019720007119 شيراز-فارسهدي نيکوکار
48773420101400077320946119 شيروانسحر پيرايش
49773420101400018650845119 فلاورجانرضوان رضايي
50773420101400060670034119 قزوينرضا رحميمي
51773420101400055920034119 قزويننگين   چيتگرهمايوني
52773420101400059220087119 کاشانسميرا منعميان
53773420101400025550087119 کاشاناحمدعلي مسجدي   کاشاني
54773420101400069350003119 کرجعهديه دهقاني
55773420101400062820076119 کرمانمهديه علينقي
56773420101400033520049119 گرگانماريا زيادلو
57773420101400046870009119 مشهدفيروزه شفيقي
58773420101400031370053119 ميانهاعظم مسعودي
59773420101400058150465119 نوشهرسهيلا رحماني
60773420101400032450093119 نيشابورماريه قزل   سفلي
61773420101400061750065119 همدانسعيده   سروجلالي
62773420101400075170759119 ياسوجسحر دهقاني   نسب
63773420101400015420089119 يزدمهسا صفازاده

1. اگر اسم خودتان را نمی توانید پیدا کنید، یا اگر سامانه اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی دهد و یا اشتباه نمایش می دهد، حتما از طریق پشتیبانی (واتساپ) پیام بدهید تا پیگیری کنیم. 

2. بابت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات، مسئولیت کاملاً متوجه شرکت ملی پست بوده و به جز ثبت شکایت در سامانه ی پست و صبر، اقدام دیگری نمی توان انجام داد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این مطلب را در قسمت "رویه ارسال سفارش" متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید.

3. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما می‌خواهد که خودتان به اداره پست منطقه مراجعه کنید و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن سفارش و دریافت وجه وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

4. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.