مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 06:00 روز 9 فروردین تا ساعت 07:30 روز 11 فروردین

با عرض پوزش بارکد 62 عدد از مرسولات به علت قطعی سیستم پست، صادر نشد. لذا روز یکشنبه 14 فروردین از پست رشت خارج خواهند شد و بارکد آنها در لیست بعدی بارگذاری می‌شود.

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک زیر شوید:

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

1بارکد صادر   نشدهاردبیلجواد اقایی
2بارکد صادر   نشدهاردکانعاطفه سرافراز
3بارکد صادر   نشدهاردکانفاطمه خادم عباسی
4773420101100104920736119 اردکان-فارسزينب اخلاق   عالي
5بارکد صادر   نشدهارسنجانزهرا نعمت الهی
6بارکد صادر   نشدهارومیهمحدرضا محرر
7بارکد صادر   نشدهارومیهفاطمه سیوانی زاد
8773420101100105000008119 اصفهانفاطمه يار علي
9773420101100103850008119 اصفهانزهرا ملکي
10بارکد صادر   نشدهاصفهانفاطمه محمد خدایی
11بارکد صادر   نشدهاصفهانالهه محسن زاده
12بارکد صادر   نشدهاصفهانجواد قاسمی
13بارکد صادر   نشدهاصفهانمژگان کیانی
14773420101100085920689119 الشترزهرا حسنوند
15بارکد صادر   نشدهاهرلیلا نواپور
16773420101100121950006119 اهوازرکسانا حيدري
17773420101100107150006119 اهوازسرور شاکري
18773420101100092820006119 اهواززهرا قنواتي
19بارکد صادر   نشدهاهوازمائده صاحبی
20بارکد صادر   نشدهاهوازفاطمه قنواتی
21بارکد صادر   نشدهآبیکمهیلازرگر
22773420101100098270444119 آستانه اشرفيهصابر کاظم نژاد
23بارکد صادر   نشدهآمللیلا رحیمی
24773420101100081620047119 بابلعباس امين زاده
25773420101100120870094119 بجنوردزهره براتي
26773420101100093900094119 بجنوردمريم رضايي
27773420101100083770766119 بمعلي خراساني بم
28773420101100080550079119 بندرعباسزينب صادقي
29773420101100084850097119 بيرجندنرگس غلامي
30773420101100101703761119 پرندمينا زارعي
31بارکد صادر   نشدهتبریزفهیمه منیری
32بارکد صادر   نشدهتنکابنشعیب مرزبان
33773420101100116200000119 تهرانکيانا طاهري
34773420101100100620000119 تهرانسميرا خاتمي
35773420101100096120000119 تهرانمعصومه باقري
36773420101100095050000119 تهرانمحرمي
37773420101100090670000119 تهرانسارا آدنوش
38773420101100079100000119 تهرانمريم کرباسيان
39بارکد صادر   نشدهتهرانزهرا رفیعی
40بارکد صادر   نشدهتهرانکیانا سماواتی
41بارکد صادر   نشدهتهرانالهام فیروزی
42بارکد صادر   نشدهتهرانفاطمه حبیبی
43بارکد صادر   نشدهتهراننصیبه بامدی
44بارکد صادر   نشدهتهرانمحبوبه جعفرزاده
45بارکد صادر   نشدهتهرانانسیه جراحی
46بارکد صادر   نشدهتهرانفاطمه زمانی
47بارکد صادر   نشدهتهرانفاطمه محتشمی
48بارکد صادر   نشدهتهرانزری کرمی
49بارکد صادر   نشدهتهرانآزادهابراهیمیان
50بارکد صادر   نشدهتویسرکانعطیه چراغعلیئی
51773420101100086000466119 چالوسزينب شهبازي
52773420101100099350064119 خرمشهرفايز محسن
53بارکد صادر   نشدهخویدرنا کهنمویی
54بارکد صادر   نشدهرامسرسپیده قاسم نژاد
55بارکد صادر   نشدهریسمیرا کریمی
56بارکد صادر   نشدهریمریم کاظمی
57بارکد صادر   نشدهزابلحسین پودینه ای
58773420101100117270045119 زنجانسميرا نقيلو
59بارکد صادر   نشدهزنجانسمن بهرام
60بارکد صادر   نشدهزوارهمریم السادات کاظمی طبائی
61773420101100102770048119 ساريمائده ابراهيمي
62بارکد صادر   نشدهسمنانفاطمه کاشفی
63بارکد صادر   نشدهسنندجفرنوش زندکریمی
64773420101100089220083119 شاهين شهرکتايون سرحدي
65بارکد صادر   نشدهشاهین شهرافسانه امیغ
66بارکد صادر   نشدهشهر بابکهما مرادی
67بارکد صادر   نشدهشیرازطوبی طاطی
68بارکد صادر   نشدهشیرازآقای ممتحن
69بارکد صادر   نشدهشیرازمریم خشنودی
70بارکد صادر   نشدهشیرازهدی نیکوکار
71بارکد صادر   نشدهشیرازراضیه شریف زاده
72بارکد صادر   نشدهشیرازنجلا حسینی
73بارکد صادر   نشدهشیروانسحرپیرایش
74بارکد صادر   نشدهصدراامید فروتن
75773420101100119420883119 فرخ شهرسيد مهدي موسوي
76بارکد صادر   نشدهفلاورجانرضوان رضایی
77بارکد صادر   نشدهقزویننگین چیتگرهمایونی
78773420101100123100087119 کاشانرخ فيروز
79بارکد صادر   نشدهکاشانسمیرا منعمیان
80بارکد صادر   نشدهکاشاناحمدعلی مسجدی کاشانی
81بارکد صادر   نشدهکرجعهدیه دهقانی
82773420101100106073183619 کرج-(مهرشهر)رعنا قرباني
83773420101100078020076127 کرماننجمه عارفي
84بارکد صادر   نشدهکرمانمهدیه علینقی
85بارکد صادر   نشدهگرگانماریا زیادلو
86773420101100122027574119 لندهبايگان
87773420101100097200447119 لنگرودمليحه محمدي
88773420101100118350649119 مسجدسليمانمريم جعفري
89773420101100124170009119 مشهديزدان پناه
90773420101100087070009119 مشهدفرناز کمالي
91بارکد صادر   نشدهمشهدفیروزه شفیقی
92773420101100088150445119 منجيلمريم روستائي
93بارکد صادر   نشدهمیانهاعظم مسعودی
94بارکد صادر   نشدهنجف آبادمنصوره افضل
95773420101100094970464119 نورمهران خاکپور
96773420101100091750749119 ني ريزليلا خامسي
97بارکد صادر   نشدهنیشابورماریه قزل سفلی
98بارکد صادر   نشدههمدانسعیده سروجلالی
99773420101100082700089119 يزدمريم مهرانفر
100بارکد صادر   نشدهیاسوجسحر دهقانی نسب
101بارکد صادر   نشدهیزدمهسا صفارزاده

1. اگر اسم خودتان را نمی توانید پیدا کنید، یا اگر سامانه اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی دهد و یا اشتباه نمایش می دهد، حتما از طریق پشتیبانی (واتساپ) پیام بدهید تا پیگیری کنیم. 

2. بابت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات، مسئولیت کاملاً متوجه شرکت ملی پست بوده و به جز ثبت شکایت در سامانه ی پست و صبر، اقدام دیگری نمی توان انجام داد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این مطلب را در قسمت "رویه ارسال سفارش" متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید.

3. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما می‌خواهد که خودتان به اداره پست منطقه مراجعه کنید و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن سفارش و دریافت وجه وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

4. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.