مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 23:00 روز 5 فروردین تا ساعت 06:00 روز 9 فروردین

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک زیر شوید:

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

1773420100900105920456119 ابهرمهسا خداوردي
2773420100900119350895119 اردکان-يزدفاطمه معظمي
3773420100900143277859119 ارزوئیهزهرا شمسي
4773420100900200620057119 اروميهفاطمه سيواني   زاد
5773420100900175800057119 اروميهعلي شاکر حق
6773420100900203850008119 اصفهانشيما شيرواني
7773420100900168900008119 اصفهانغفوريان
8773420100900111750008119 اصفهانالهه مختاري
9773420100900107070008119 اصفهانشيدا ماهوش
10773420100900193900738119 اقليدفاطمه دهقاني
11773420100900156626373119 اميديهآيه جوکار
12773420100900117206373119 اميديهفرزانه ناصري   کريموند
13773420100900132070648119 انديمشکسعيده مرادي
14773420100900201700006119 اهوازفاطمه واحديان
15773420100900176870006119 اهوازآذر مرادي
16773420100900170420006119 اهوازفرخيان
17773420100900169970006119 اهوازالهام هنرجو
18773420100900131000006119 اهوازاهواز زند
19773420100900190670359119 ايوانکيمينا عثمان   زاده
20773420100900102700444119 آستانه اشرفيهکاظم نژاد
21773420100900093826395119 باغ   ملک-خوزستانفاطمه غلامي
22773420100900167820094119 بجنوردمريم رضايي
23773420100900158770079119 بندرعباساسماء سليماني
24773420100900088070079119 بندرعباسبتول شهرياري
25773420100900084770079119 بندرعباسنسرين باقري
26773420100900125170797119 بندرلنگهمرتضي قلندري
27773420100900186000635119 بندرماهشهرحسن حسينقلي   پور
28773420100900172570635119 بندرماهشهرفاطمه مزيدي
29773420100900155550665119 بيجارسميرا حق   بيدار
30773420100900106000569119 پارس آبادالميرا دادرس
31773420100900208220005119 تبريزرقيه رشتبري
32773420100900206070000119 تهرانساعده چوپاني
33773420100900198270000119 تهرانعلي قديري
34773420100900195050000119 تهرانپريدخت   مصطفايي
35773420100900189220000119 تهراننسترن فتاحي
36773420100900181620000119 تهرانزهره بابايي
37773420100900162450000119 تهرانسعيد معماريان
38773420100900130920000119 تهرانسميراميس   وارسته
39773420100900127320000119 تهرانسيد رضا طاهري
40773420100900123020000119 تهرانجعفري
41773420100900115050000119 تهرانفريناز حافظي
42773420100900113900000119 تهراننريماني
43773420100900110670000119 تهرانمحدثه فروزش
44773420100900108150000119 تهراننازيلا ويسي
45773420100900094900000119 تهرانمحبوبه گل   احمر
46773420100900092750000119 تهراننفيسه معتمدي
47773420100900159850074119 جهرمزهرا هوشمند
48773420100900192820466119 چالوسانيسه عليپور
49773420100900121870068119 خرم   آباد-لرستانمريم باراني
50773420100900142200064119 خرمشهرمحمد حسين   قورناوي
51773420100900114970388119 خمينمرضيه ايمني
52773420100900154470748119 داراب-فارسمهرابي
53773420100900197200646119 دزفولرضا زاروي   دزفولي
54773420100900194970646119 دزفولفايزه سبحاني   نسب
55773420100900150176568119 رزنمهرنوش زمردي
56773420100900163524856119 رستم کلافاطمه رستمي
57773420100900087004384119 رضوانشهر-گيلاننيلوفر غفاري
58773420100900157700776119 زرندفرشته عربپور
59773420100900177950386119 شازندمريم قنبري
60773420100900204920036119 شاهرودمريم سعيدي
61773420100900153400036119 شاهرودعاطفه لطفي
62773420100900202778837119 شلمزارفاطمه نفري
63773420100900091678837119 شلمزارفاطمه نفري
64773420100900147570088119 شهر کردعاطفه جعفريان
65773420100900191750007119 شيراز-فارسمحمد هوشيار
66773420100900171500007119 شيراز-فارسمائده محسني
67773420100900104850007119 شيراز-فارسسيروس اسدالله   زاده
68773420100900099270007119 شيراز-فارسندا رعيتي
69773420100900098200007119 شيراز-فارسسحر ايزدي
70773420100900118273164119 صفادشتمهرسا نجفي
71773420100900090609798119 عشق   آباد-خراسان جنوبيسحر رفعتي
72773420100900151250886119 فارسانسودابه اميري
73773420100900166750475119 فريدونکنارفاطمه شيرگاهي
74773420100900085850849119 فولادشهرعلي قلندري
75773420100900101620476119 قائم شهرماندانا مجيدي
76773420100900160300037119 قمزهرا حبيبي
77773420100900116120073119 کازرونمريم توان
78773420100900178020663119 کاميارانپريسا ويسي
79773420100900124104694119 کتالم وسادات   شهردلارام کرد   اميري
80773420100900207150003119 کرجندا باقري   معين
81773420100900164600003119 کرجسارا نيل ساز
82773420100900148650003119 کرجحسين صفي
83773420100900129470003119 کرجمينا يوسف   زاده
84773420100900103770003119 کرجآذر هاشم نظري
85773420100900095970003119 کرجعلي واحدي
86773420100900205000076119 کرمانيوسف زاده
87773420100900165670076119 کرمانحانيه حسيني
88773420100900109220076119 کرمانسپيده رنجبر
89773420100900179100067119 کرمانشاهامير عباسي
90773420100900146500067119 کرمانشاهزهرا جمشيدي
91773420100900122950067119 کرمانشاهاعظم فرجي
92773420100900100550067119 کرمانشاهناديا حجتي
93773420100900097120067119 کرمانشاهفرانک مرادي
94773420100900083700067119 کرمانشاهفريبا صادري
95773420100900185920794111 کيشانسيه شهري
96773420100900089150358119 گرمسارفاطمه احساني
97773420100900112820969119 گناباداصغر آتشين   جامه
98773420100900161370044119 لاهيجان-گيلانمحمدرحمان   راست روان
99773420100900149720044119 لاهيجان-گيلانصانع دوست
100773420100900128400447119 لنگرودعاقلي
101773420100900173654453119 لوشانليلا پور رحيم
102773420100900188150054119 مرندطاهره پور حسن
103773420100900187070649119 مسجدسليمانمهريا حافظي   بيرگاني
104773420100900126250009119 مشهدمريم حسيني
105773420100900086920009119 مشهدنفيسه   توتونچيان
106773420100900096050735119 نور آباد   (فارس)بيتا زارعي
107773420100900145420465119 نوشهرزانوسي
108773420100900120800465119 نوشهرشيرين شهابي
109773420100900180550093119 نيشابورفرانک صفوي
110773420100900196120673119 هرسينمحمد نجفيان
111773420100900209300065119 همدانترانه شيري
112773420100900174720065119 همدانصفرلو
113773420100900199350759119 ياسوجشهرزاد   شاهزاده
114773420100900152320759119 ياسوجمهران غفاري
115773420100900144350089119 يزدمريم مهرانفر

1. اگر اسم خودتان را نمی توانید پیدا کنید، یا اگر سامانه اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی دهد و یا اشتباه نمایش می دهد، حتما از طریق پشتیبانی (واتساپ) پیام بدهید تا پیگیری کنیم. 

2. بابت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات، مسئولیت کاملاً متوجه شرکت ملی پست بوده و به جز ثبت شکایت در سامانه ی پست و صبر، اقدام دیگری نمی توان انجام داد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این مطلب را در قسمت "رویه ارسال سفارش" متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید.

3. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما می‌خواهد که خودتان به اداره پست منطقه مراجعه کنید و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن سفارش و دریافت وجه وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

4. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.